Informace

Za účelem použití českého dokumentu ve Spolkové republice Německo je vyžadována dle Haagské úmluvy ze dne 05.10.1961 apostila, která stvrzuje správnost veřejné listiny. Apostilu vystaví nadřízený orgán, v České republice Ministerstvo zahraničních věcí (MZV).

Bližší informace k tomuto tématu naleznete zde:

https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konzularni_informace/overovani_a_apostila/index.html

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html

Velvyslanectví SRN v Praze:
https://prag.diplo.de/blob/1315460/40c457e6915336a2a27c321be663b85a/mb-apostille-cz-dld-data.pdf

Listinu opatřenou apostilou je nezbytné nechat přeložit překladatelem, který je registrovaný u německého soudu. Před odesláním dokumentu poštou nebo e-mailem si prosím ověřte u příslušného německého úřadu, zda potřebujete překlad z originálu nebo (ověřené/obyčejné) kopie.

Potřebujete-li přeložit text z češtiny do němčiny/z němčiny do češtiny, můžete mi jej přeposlat e-mailem. Obratem obdržíte cenovou nabídku. Sjednanou částku uhradíte jednoduše převodem na konto banky v České republice. U rozsáhlejších zakázek a u nových zákazníků požaduji zálohu.