Kontaktformular

  Nabízíme pouze překlady v jazykové kombinaci čeština-němčina. Překlady z jiných jazyků, např. slovenštiny neprovádíme.

  Potřebujete "ověřený" překlad? anone

  Prosím věnujte pozornost následujícím informacím k použití zahraničních dokumentů u německých úřadů.
  Dřivě než nám zadáte překlad, informujte se u příslušného orgánu o následujících bodech:

  Smí být překlad vyhotoven z prosté kopie dokumentu?ověřené kopie, originálu?Potřebujete apostilu?

  Ověřené kopie obdržíte zpravidla u příslušného obecního úřadu v místě Vašeho bydliště.
  O apostilu musíte zažádat u příslušného úřadu.

  K vyhotovení ověřeného překladu jsou nezbytné originály, kopie dokumentů s ověřením a apostilou, které musí být součástí ověřeného překladu.

  K vyhotovení cenové nabídky jsou nezbytné úplné kopie / prosté kopie dokumentů, které mají být přeloženy, jsou dostačující.

  V jaké formě chcete překlad obdržet? vytisknutée-mailem

  Data
  Prosím připojte dokument, který má být přeložen:
  (maximálně 3 data, maximální velikost dat: 4 MB, povolené typy dat: pdf | jpg | jpeg | png | doc | docx)

  Připojit další dokument

  Připojit další dokument

  Vaše zpráva podaná tímto formulářem je pouze žádost o cenovou nabídku a nikoli pověření.
  Pověření Vaší osobou následuje až písemným potvrzením cenové nabídky.  Vaše údaje jsou zašifrované a předané našim webovým stránkám (https).
  Údaje z formuláře a převedené soubory na webovém serveru jsou zašifrované (PGP) a nám e-mailem odeslané.
  Obdržíte nezašifrované potvrzení o příjetí zprávy e-mailem.