Překlady

z českého do německého jazyka

z německého do českého jazyka

Jako soudní překladatelka českého jazyka jmenovaná Zemským soudem ve Frankfurtu nad Mohanem (Landgericht in Frankfurt am Main), Spolková země Hesensko, vyhotovuji „ověřené“ překlady právních a jiných textů.

  • rodných, oddacích, úmrtních listů
  • vysvědčení, diplomů
  • rozsudků, smluv
  • obchodní korespondence

Informace k používání zahraničních dokumentů německými orgány